Michal Georgiev

Tvorba - DUŠE STROMŮ / SOULS OF TREES

Animi Arborum X.
200 × 55 cm
olej na desce s olejovými chomáčky a pigmentovou hlínou
2015
Animi Arborum IX.
70 × 50 cm
olej na plátně s olejovými chomáčky a pigmentovou hlínou
2015
Animi Arborum VIII.
70 × 50 cm
olej na plátně s olejovými chomáčky a pigmentovou hlínou
2015
Animi Arborum VII.
214 × 80 cm
olej na plátně s pigmentovou hlínou
2014
Animi Arborum VI.
80 × 50 cm
olej na plátně s olejovými chomáčky
2013
Animi Arborum V.
120 × 55 cm
olej na plátně s olejovými chomáčky
2011
Animi Arborum IV.
120 × 55 cm
olej na plátně s olejovými chomáčky
2011
Animi Arborum III.
70 × 50 cm
olej na plátně s olejovými chomáčky
2011
Animi Arborum II.
215 × 60 cm
olej na plátně s olejovými chomáčky
2011
Animi Arborum I.
90 × 60 cm
olej na desce s olejovými chomáčky
2010