Michal Georgiev

Tvorba - MALOVÁNÍ ZVUKEM / PAINTING BY SOUND

CONGRVENCIA XVI. - MVSICA IN VIVO - UŽ JE DEŇ - ETNOGRAPHIA
7 500 CZK
70 × 50 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2017
CONGRVENCIA XV. - MVSICA - BREATHE - PINK FLOYD
70 × 50 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2017
CONGRVENCIA XIV. - CANOR GLOBVS
4 000 CZK
50 × 50 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2017
CONGRVENCIA XIII. - CANOR BALAENÁRUM
4 000 CZK
50 × 50 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2017
CONGRVENCIA XII. - CONCENTVS
7 500 CZK
58 × 45 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2017
CONGRVENCIA XI. - HELIOS CANOR
55 × 55 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
CONGRVENCIA X. - MVSICA - BLACK SWAN - THOM YORKE
18 500 CZK
100 × 100 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
CONGRVENCIA IX. - C-moll
100 × 100 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
CONGRVENCIA VIII. - C-Dur
100 × 100 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
CONGRVENCIA VII. - SOLFEGGIO
18 500 CZK
100 × 100 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
CONGRVENCIA VI.
50 × 40 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
CONGRVENCIA V. - VOX
100 × 100 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
CONGRVENCIA IV.
18 500 CZK
100 × 100 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
CONGRVENCIA III.
18 500 CZK
100 × 100 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
CONGRVENCIA II.
18 500 CZK
100 × 100 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
CONGRVENCIA I.
18 500 CZK
100 × 100 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
Frekventia XVIII.
5 000 CZK
40 × 40 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
Frekventia XV.
40 × 30 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
Frekventia XIV.
40 × 40 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
Frekventia XIII.
40 × 40 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
Frekventia XII.
7 000 CZK
50 × 50 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
Frekventia XI.
7 000 CZK
50 × 50 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
Frekventia X.
10 000 CZK
70 × 50 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
Frekventia VI.
40 × 30 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
Frekventia IX.
7 000 CZK
50 × 50 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
Frekventia IV.
40 × 30 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016
Frekventia III.
4 000 CZK
30 × 40 cm
akryl na plátně - malba zvukovým vlněním
2016